Naše čtvrť

Prokopské údolí (Wikipedia)
Prokopské údolí (Wikipedia)
Jinonice, Karlštejnská ulice (Wikipedia)
Jinonice, Karlštejnská ulice (Wikipedia)

Informace o naší čtvrti a okolí


Jinonice

 

(převzato z Wikipedie) Jinonice jsou čtvrť a katastrální území v Praze, nacházejí se v kopcovitém terénu na jihozápad od centra. Celé Jinonice patří do městského obvodu Praha 5, z toho většina katastrálního území patří k městské části Praha 5 a malá část území na západě (Nová Ves včetně retenční nádrže na Prokopském potoku) pak k městské části Praha 13.

Charakter čtvrti

Jinonice jsou převážně vilová čtvrť. Právě kvůli kopcům, jako jsou nedaleká Vidoule a Děvín, tu nebyla a není vhodná plocha pro výstavbu velkého obytného celku. V roce 1922 byly Jinonice jako okrajová čtvrť připojeny ku Praze, dnes jsou spíše tranzitní částí města, slouží hlavně jako spojnice mezi Jihozápadním Městem a centrem Prahy.

Průmysl

V Jinonicích se nacházejí významné průmyslové podniky, vzniklé již za doby první republiky - Walter, Motorlet a na ně navazující závody.

Doprava

V důsledku polohy čtvrti mezi centrem a Jihozápadním Městem byla přes toto území vedena linka metra B a 26. října 1988 otevřena na provozním úseku III.B stanice Jinonice (do roku 1990 pod názvem Švermova). Původní plány také počítaly s výstavbou nového depa metra v Jinonicích, které však nakonec postaveno nebylo. Do té doby zajišťovaly hromadnou dopravu pouze autobusy.

Hlavní ulicí pro celou čtvrť je ulice Radlická vedoucí do Radlic a do Smíchova. Jinonice jsou také napojeny na železniční trať zvanou Pražský Semmering.

Historie

Ves Jinonice pod vrchem Vidoulí je jmenována roku 1088 v zakládací listině kolegiátní kapituly na Vyšehradě společně se vsí Butovice. Ve 14. století zde byla tvrz. Později zámeček, dvůr, pivovar, cihelna.


Praha 5

Městská část Praha 5 vznikla roku 1990, rozkládá se na levém břehu Vltavy a zahrnuje celá katastrální území Hlubočepy, Košíře, Motol, Radlice, Smíchov a části katastrálních území Břevnov, Jinonice a Malá Strana. Sousedí s městskými částmi Praha 6, Praha 17 (Řepy), Praha 13, Praha-Slivenec, Praha-Velká Chuchle, Praha 4, Praha 2 a Praha 1.

Praha 13

Praha 13 je městská část Prahy, zahrnující většinu katastrálního území Stodůlky a části katastrálních území Jinonice, Třebonice a Řeporyje. Leží v městském obvodu Praha 5 a nachází se na jihozápadě města, u výjezdu dálnice D5 z města. Většinu městské části tvoří sídliště Jihozápadní Město.

Vidoule

(převzato z Wikipedie)

Slovo Vidoule má více významů:

  1. Vidoule - jeden z nejvyšších pražských kopců, 371 metrů n. m. (geol.: stolová hora), přírodní památka s geologickými profily perucko - korycanského souvrství cenomanu s četnými skalními výchozy pískovců překrytými vrstvou slínů až opuk. Severní strana s četnými prameny ústícími do Motolského potoka.
  2. Vidoule - prvorepubliková vilová čtvrť západně od kopce Vidoule. (katastrální území Praha - Stodůlky)
  3. Vidoule - autobusová zastávka pražské integrované dopravy ve čtvti Jinonice. (bus 130,149)
  4. Botanica Vidoule - nově vznikající čtvrť s bytovými domy a RD pod jižní stranou kopce v blízkosti metra B, stanice Nové Butovice.

Prokopské údolí

Přírodní rezervace Prokopské údolí zahrnuje údolí na jihozápadě Prahy, v Praze 5. PR zaujímá území mezi Jinonicemi a Zlíchovem na obou stranách Prokopského údolí včetně vrchu Děvína a okolních kopců zvaných Dívčí hrady (Dívčí hrady je také název čtvrti severně od Děvína).